Terénní cvičení v Milíčovském lese

Během pátečního sychravého dne si naši studenti vyzkoušeli terénní cvičení v Milíčovském lese a jeho blízkém okolí. Cílem projektu bylo komplexní poznání krajiny v těsné blízkosti naší školy a aplikování naučené látky v praxi. Mezi aktivitami nechybělo například měření průtoku Botičského potoka či pozorování kůrovce.


Workshop o migraci

Ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci proběhl na naší škole workshop o problematice migrace. Součástí akce byli hosté paní Zvjezdana z bývalé Jugoslávie a pan Aslam z Pákistánu. Naši studenti tak měli jedinečnou možnost získat nové úhly pohledů v této, v poslední době tolik diskutované, problematice.


70 let Všeobecné deklarace lidských práv

Český rozhlas a Informační centrum OSN v Praze vytvořili připomínkovou akci k 70. výročí  Všeobecné deklarace lidských práv. K přečtení článků deklarace byly přizvány významné osobnosti českého kulturního života. O to větší máme radost, že se události mohli zúčastnit i studenti naší školy. Průběh akce byl reflektován na sociálních sítích. … více


Maraton psaní dopisů

I v letošním roce se naši studenti zapojili do mezinárodního projektu „Maraton psaní dopisů“. Svými dopisy tak opět přispěli k budování lepšího světa. Více informací o projektu najdete na maraton.amnesty.cz .