Geopark Spořilov

GEVO

Geopark Spořilov

Ani běsnění orkánu nás neodradilo od návštěvy geoparku Spořilov, který je pod správou Akademie věd. Na studenty čekal bohatý program, jehož součástí byla přednáška na téma „Zemětřesení jako pomocník při poznávání zemského nitra“ a výklad v samotné geologické expozici pod vedením Vladimíra K. Kusbacha, Ph. D.


Maraton psaní dopisů

V předvánočním čase proběhl na naší škole již tradiční „maraton psaní dopisů“. Tato celosvětová kampaň si klade za cíl navrátit svobodu těm, kteří byli neprávem odsouzeni. I letos naši studenti podpořili projekt několika desítkami dopisů.


Návštěva planetária

Jako každým rokem i letos navštívili naši prváci v rámci předmětu Věda o Zemi planetárium v Holešovicích. Cílem návštěvy bylo seznámení se s misemi sond Voyager 1 a Voyager 2, prohlídka měsíčního modulu a spousta dalšího.



Terénní cvičení v Milíčovském lese

Během pátečního sychravého dne si naši studenti vyzkoušeli terénní cvičení v Milíčovském lese a jeho blízkém okolí. Cílem projektu bylo komplexní poznání krajiny v těsné blízkosti naší školy a aplikování naučené látky v praxi. Mezi aktivitami nechybělo například měření průtoku Botičského potoka či pozorování kůrovce.