Schola Pragensis – setkání uchazečů o studium a studentů – online 26. a 27. 11.

Milí uchazeči o studium,

letos stejně jako jiné roky měl proběhnout veletrh středních škol Schola Pragensis 2020. Rozumí se, že za stávajících podmínek to není možné. Ale pořadatelé už od září pracovali na přesunutí Scholy do virtuálního prostoru. A my bychom vám – žákům 5., 7. a 9. tříd – rádi zprostředkovali možnost setkání s našimi studenty, tedy to, v čem byla tato akce z našeho pohledu nejzajímavější. … víceGymnázium Evolution spolupracuje s NOD Academy

Gymnázium Evolution technicky podpořilo Divadla NoD, které spouští ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem (NPI ČR) projekt NOD ACEDEMY.  Projekt má obohatit distanční výuku a pomoci pedagogům v jejich nelehké situaci. Kultura a školství si tak vzájemně podávají pomocnou ruku v době, která je pro obě tyto sféry velmi těžká.

 … více