Čtvrtý ročník v Terezíně aneb „Člověk by měl vědět, co se tam stalo …“

Čtvrtý ročník v Terezíně aneb „Člověk by měl vědět, co se tam stalo…“

Před 14 dny vyrazilo 14 studentů na dvoudenní poznávací výpravu do města Terezín. Pevnostního města jehož jméno se pak ve 2. pol. 20. stol. stalo symbolem nespravedlnosti, těžkého osudu a utrpení mnoha lidí.

… více

Výlet 5. A do minulosti

Ve čtvrtek 9. 6. se „vědění lačnější“ část 5. A vypravila na prohlídku Archivu bezpečnostních složek při příležitosti jejich Dne otevřených dveří.
Pobočka instituce, kterou jsme navštívili, se nachází na poměrně prominentním, ale zcela určitě krásném místě v Praze, hned naproti Goethe institutu.

… více