1.C a 4.A byly NA HLAVU

NUDZ připravuje pilotní projekt zavedení nového školního předmětu do výuky: jmenoval by se Kurikulum (celý název: Kurikulum sociálně-emočního učení a duševní gramotnosti), který se bude testovat nejprve v 10 školách, ve druhém kole pak na 100 školách a v dalším kroku po ověření srovnávací studie by měl mít celonárodní platnost.… více


2.AB na lyžích

Na FB a IG školy jsme mohli sledovat, jak se mají, jak se učí, jak prožívají studenti a učitelé lyžařské výcviky. Přinášíme první zprávu od Pavla Kejhy a kurzu 2.AB

„Letošní lyžařský kurz byl výjimečný ve vícero ohledech: výcvik probíhal ve vícero lyžařských střediskách, po celou dobu jsme měli azuro a vynikající … víceTřídní schůzky pro IB DP třídy

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky IB DP tříd, které se budou konat 19.11. 2019 v 18:00 v budově GEVO Sázavská. Třída 5.IB se sejde v učebně geografie. Třída 6.IB v učebně historie. Obě tyto místnosti se nacházejí ve třetím patře budovy – tam, kde je i ředitelna a kancelář školy.

Těším se s Vámi na shledanou.

Tomáš Vávra


1.C na kurzu GO!

Je pondělí ráno, 2. září, venku slunce září a já stojím na Smíchovském nádraží, plna očekávání a trochu i obav z toho, co je přede mnou. Za chvíli se sem nahrne okolo dvaceti studentů prvního ročníku čtyřletého studia na naší škole a společně se vydáme vstříc novým zážitkům, vzájemnému poznávání se, sbližování a utváření vazeb, které by měly vydržet minimálně do společné maturity a třeba i mnohem déle.… více