Karty ISIC

Zájemci o kartu ISIC, mohou požádat v kanceláři školy o centrální objednávku průkazu přes školu. Je třeba vyplnit formulář a donést aktuální fotku. Cena je 290 Kč. Termín odevzdání žádosti je 24. září.


Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče, do červencové zpravodaje se nám dostala malá chyba. U studentů, kteří dovrší 15. narozeniny v tomto školním roce, je cena obědů 45 Kč. Od září 2018 se navyšuje cena oběda: studenti do 14 let včetně z 38 na 42 Kč. U studentů nad 15 let z 40 na 45 Kč (přičemž 15. narozeniny dovršené ve školním roce 2018/19, tj. do 31. 8. 2019 zařazují studenta do kategorie nad 15 let).