Den smíření

Zraky veškerého studenstva i učitelstva se v posledních dvou týdnech s obavami a zároveň i se skrytou nadějí upíraly k mírovým rozhovorům probíhajícím za přísných bezpečnostních opatření v kuloárech Gymnázia Evolution Jižní Město. Válečná situace již byla neudržitelná, to si dobře uvědomovaly obě strany konfliktu, ale přesto trvalo dlouho, než hlavní vyjednavači – ředitel Tomáš Mikeska za učitele a předseda studentské rady Marek Pohanka za studenty – byli vůbec ochotni zasednout k jednacímu stolu.

Již dříve bylo několikrát jednostranně vyhlášeno dočasné příměří a klid zbraní, ale pokaždé bylo z jedné či druhé strany porušeno, a tak konflikt a vzájemná nedůvěra eskalovaly. Nebyla to jen vina bojujících stran, neboť skrytě do konfliktu se svými materiálními zájmy zasahovaly zbrojařské koncerny typu Cermatu a ani na vysoké půdě Ministerstva školství, prostoupeného řadou navzájem soupeřících frakcí, se mírové úsilí v podobě „zrušit alespoň na chvíli školu“ podpory nedočkalo.

Nakonec se stalo to, čemu snad již nikdo nevěřil. Dne 8. 10. 2015 byla podepsána dohoda o vyhlášení Dne smíření, na němž by se každoročně probíraly závažné problémy mezi učiteli a studenty, tajně se sdělovalo „kdo s kým“ a hlavně srdečně hodovalo ze zásob doma připravených.

Díky tomuto nečekanému úspěchu se Tomáš Mikeska a Marek Pohanka stali žhavými kandidáty na letošní cenu Zlatý Terer v oblasti mírového úsilí.

Letošní Den smíření připadl na odpoledne ve čtvrtek 15. října. Začne krátce po 14:00 hodin a potrvá asi do 15:30 hodin. Pokud nebude pršet, na zahradě vzplane táborák (buřty s sebou!), pokud bude nepříznivo, bude se korzovati po salonech, kuloárech a budoárech školy, která jest pro toto odpoledne celá vyhlášena demilitarizovanou zónou.

Očekáváme všechny studenty a učitele!

Pokud přinesete něco k ochutnání, bude to skvělé. Pokud si na odpoledne připravíte nějakou akci (happening ap.) bude to ještě lepší.


Den otevřených dveří

jako každý rok i letos pořádáme den otevřených dveří. V úterý 13. října od 17:00 si můžete prohlédnout prostory školy a zeptat se na věci, které Vás zajímají ředitele školy. Pokud budete mít času více, přijďte již od 14:30 na přednášku o antických Pompejích.

Další dny otevřených dveří 10. a 25. listopadu, 16. ledna a 13. Února.

Na všechny zájemce o studium se těšíme.


Odpoledne věnované uprchlictví (z Mexika)

Zveme studenty, rodiče i zájemce z řad veřejnosti na odpoledne věnované tématům uprchlictví a Mexiku. V pondělí 12. 10. přivítáme o půl třetí v učebně 1.B Kateřinu Dederovou z neziskové organizace SIMI zabývající se pomocí utečencům v ČR.  Po debatě věnované aktuální situaci nám představí svůj osobní příběh uprchlíka pan José Luiz Paz z Mexika. Následovat bude společná diskuze a rovněž ochutnávka mexických specialit, máme se tedy určitě na co těšit!