Začátek školního roku 2015/6

Školní rok 2015/16 začíná v úterý 1. září od 8:30. První den je tradičně věnován rozvrhům, školnímu řádu, bezpečnosti ve škole i na školních akcích a novinkám, které jsou ve škole přichystány. Pokud někteří studenti nemohou v úterý přijít, informujte neprodleně třídního učitele. Studentům prvního ročníku přejeme úspěšný start na kurzu GO! Pokyny ke kurzu byly odeslány mailem. Hezký poslední srpnový víkend.