Naši přírodovědci v roli učitelů na Přírodovědecké fakultě

V úterý 3.11. se vydala naše přírodovědná sekce v zastoupení prof. Vašátkové, Kraklové a Pánka na vysokou školu – konkrétně na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy s důležitým posláním. Budoucím učitelům (nejen) biologie měli za úkol představit formu výuky, kterou na naší škole používáme v prvních ročnících v předmětu Příroda I. Mezioborové vzdělávání, které je mimochodem obsaženo i v mottu naší školy – „Vidíme svět v souvislostech,“ je hybnou silou a současným trendem ve výuce exaktních předmětů. Dalším současným trendem, kterou v předmětu využíváme, je i badatelsky orientovaná výuka, i tu se studenti učitelství snaží „naučit“ právě pod vedením asistentů, kteří na Katedře učitelství a  didaktiky biologie působí.

Naši profesoři tak předložili posluchačům vyčerpávající informace o formě tohoto předmětu, metody výuky, mezioborové souvislosti a formou workshopu připravili také praktickou ukázku pokusu – Příprava koacervátů, který se setkal s velkým ohlasem. Studenti 4. a 5. ročníku VŠ se vrátili do dětských let a s nadšením se zapojili do modelování prapředka prvních živých organismů. Jako druhou ochutnávku připravili „potrubí“ z brček, na kterém si zkoušeli nasimulovat podtlak i kapilární jevy.

Doufáme, že na návštěvě akademické půdy jsme nebyli naposledy a dveře KUDBi nám budou i nadále otevřeny ke spolupráci.


Geologická exkurze do Barrandienu

V pondělí 2. listopadu začal Týden vědy. I my jsme využili příležitosti a zvolili trochu neobvyklou nabídku na terénní geologickou exkurzi do Barrandienu. Začali jsme v lomu Na Požárech, kam jsme prošli tunelem a z něj pokračovali zpola zavalenou chodbou do dalších jeho částí. Viděli jsme částečně vyvinuté mogoty i krávy pasoucí se na pastvině. Pak už nás čekaly stopy po pohybu trilobitů i miniaturní zkameněliny hlavonožců v lomu Mušlovka. Někteří se už od začátku ptali, kdy už bude konec, ale našli se i studenti, kteří si pamatují číslo 420 milionů a jsou určitě studenti, kteří si toho pamatují mnohem víc. Na závěr jsme obdrželi poděkování od vedoucího exkurze, protože učiněné nálezy jsou natolik netypické a zvláštní, že zřejmě budou zařazeny do další publikace o prvhorních mořích u nás.

 
Den smíření

Zraky veškerého studenstva i učitelstva se v posledních dvou týdnech s obavami a zároveň i se skrytou nadějí upíraly k mírovým rozhovorům probíhajícím za přísných bezpečnostních opatření v kuloárech Gymnázia Evolution Jižní Město. Válečná situace již byla neudržitelná, to si dobře uvědomovaly obě strany konfliktu, ale přesto trvalo dlouho, než hlavní vyjednavači – ředitel Tomáš Mikeska za učitele a předseda studentské rady Marek Pohanka za studenty – byli vůbec ochotni zasednout k jednacímu stolu.

Již dříve bylo několikrát jednostranně vyhlášeno dočasné příměří a klid zbraní, ale pokaždé bylo z jedné či druhé strany porušeno, a tak konflikt a vzájemná nedůvěra eskalovaly. Nebyla to jen vina bojujících stran, neboť skrytě do konfliktu se svými materiálními zájmy zasahovaly zbrojařské koncerny typu Cermatu a ani na vysoké půdě Ministerstva školství, prostoupeného řadou navzájem soupeřících frakcí, se mírové úsilí v podobě „zrušit alespoň na chvíli školu“ podpory nedočkalo.

Nakonec se stalo to, čemu snad již nikdo nevěřil. Dne 8. 10. 2015 byla podepsána dohoda o vyhlášení Dne smíření, na němž by se každoročně probíraly závažné problémy mezi učiteli a studenty, tajně se sdělovalo „kdo s kým“ a hlavně srdečně hodovalo ze zásob doma připravených.

Díky tomuto nečekanému úspěchu se Tomáš Mikeska a Marek Pohanka stali žhavými kandidáty na letošní cenu Zlatý Terer v oblasti mírového úsilí.

Letošní Den smíření připadl na odpoledne ve čtvrtek 15. října. Začne krátce po 14:00 hodin a potrvá asi do 15:30 hodin. Pokud nebude pršet, na zahradě vzplane táborák (buřty s sebou!), pokud bude nepříznivo, bude se korzovati po salonech, kuloárech a budoárech školy, která jest pro toto odpoledne celá vyhlášena demilitarizovanou zónou.

Očekáváme všechny studenty a učitele!

Pokud přinesete něco k ochutnání, bude to skvělé. Pokud si na odpoledne připravíte nějakou akci (happening ap.) bude to ještě lepší.