Výuka v týdnu od 7. prosince

Od pondělí 7. prosince budou do školy prezenčně chodit všichni studenti z „B“ tříd. Velmi pravděpodobně i všichni studenti z čtyřletého programu a studenti z 1.IB. Tady ovšem ještě čekáme, zda Ministerstvo školství nebude upravovat maximální možný počet tříd ve škole.


Výuka v týdnu od 30. listopadu

Již tuto středu se do školy vrátili studenti 2.IB DP. Nyní v pondělí do školy přijdou studenti z tříd 1.A a 2.A. Vedení školy jim zaslalo detailnější informace ohledně výuky a pobytu ve škole na školní emailové adresy. Obecně upozorňujeme, že je neustále dbát ve zvýšené míře na hygienická pravidla – dezinfekce, roušky, rozestupy. Budeme ve třídách hodně větrat, buďte vhodně oblečení. Ostatní třídy zůstavájí doma a učí se dále podle upraveného rozvrhu pro distanční vzdělávání.

 


Třídní schůzky 24. listopadu

Všechny rodiče jsme kontaktovali přes e-mail, ale pokud by se někde ztratil, tak připomínáme dnešní třídní schůzky.  Dnes do 12:00 je možné se zapsat na individuální konzultace k jednotlivým učitelů. Zápis probíhá formou do sdílené tabulky. Od 17:00 běží Rada rodičů, kterou si svolává pan ředitel. Od 18:15 proběhne setkání tříd s třídním učitelem. Pozvání na tuto setkání zaslali třídní učitelé.


Co bylo před nouzovým stavem – ekokurz Zašovice

Jedna z posledních a možná úplně poslední akce mimo školu byl ekokurz v Zašovicích. Zašovice, malá ves mezi Jihlavou a Třebíčí, se již stala trošku naším druhým domovem. Přestože jsme tam vyslali již mnoho tříd do těchto končin, tak stále jsou učitelé, kteří tam byli poprvé. Na přelomu září a října tak poprvé Jitka Slavíková se svojí třídou 3.B měli možnost pomoci a trochu se podívat na ekověci z jiné strany. Počasí nebylo nejlepší. … více


Workshop pro učitele a dotazník pro rodiče

Zatímco v minulém týdnu jsme měli workshop pro studenty, jak být úspěšný při online výuce, v tomto týdnu jsme měli workshop sami pro sebe, jak být dobrým učitelem při distačním vzdělávání. Učitelé pracovali v menších skupinkách a společně si ukazovali cesty, jaké zásady dodržovat, jaké metody používat, jak komunikovat, aby byla naše výuka co nejefektivnější. Nakonec jsem oslovili i poslední vrchol trojúhelníku škola – dítě – rodiče a rodičům rozesíláme dotazník se zpětnou vazbou na dosavadní průběh výuky. Děkujeme všem, že vstřícnost, pochopení a nasazení v těchto jiných dobách.