Výuka v době od 1. března

Od 1. března jsme i nadále online. Pro třídy 1.C, 2.C, 2.AB, 3.AB a 4.AB jsme připravili blokovou výuku. Navazujeme tam na 0. ročník před dvěma lety v roce 2019. Kdy jsme si tento model výuky vyzkoušeli na dvou třídách. Studenti uvedených tříd jsou rozděleni podle věku do dvou skupin v ročnících. Od pondělí do čtvrtečního dopoledne mají „klasické“ hodiny o rozsahu 60 až 75 minut. Tématem pro nejmladší je Člověk a životní… více


A co se děje před oponou předmětu příroda?

V minulém článku jsme upozornili na dvě studentská videa v předmětu science, který se učí v rámci rozšířené výuky v anglickém jazyce. V českém studiu již mnoho let máme také předmět příroda. Oba dva předměty a biologii k tomu učí Ladislav Merta, kterého si Česká televize vybrala jako vědeckého průvodce v reportáži o denaturaci bílkovin. Zřejmě máme co nabídnout 🙂

 


Pohled za opony předmětu Science v 2.C

Třída 2.C je plná nadšených biologů. Vždyť skoro polovina třídy si vybrala biologii jako svůj malomaturitní předmět. To, že mají studenti blízko k přírodním vědám, můžeme demonstrovat na videích, které studenti natočili na poznávání okolního světa. První video představuje hormony štěstí a jeho autorkou je Ela Didunyková, druhé video vysvětluje taje bruslení a vyrobila ho Alexandra Kalašová.

… více



Zkoušky nanečisto v IB DP 2

Na složení IB DP maturity se pilně připravují i naši studenti ve třídě 2.IB. V minulém týdnu absolvovali přípravné testy, aby si mohli ověřit své znalosti a dovednosti. Stejně jako jejich spolužáci, kteří se připravují pouze na českou maturitu, mají před sebou ještě pár měsíců na vyladění formy. Všem našim studentům z posledních ročníků přejeme co nejlepší pár posledních měsíců na naší škole.