Včera se k současné situaci vyjádřilo MŠMT. Na základě informací budeme dále postupovat. Začali jsem pracovat i na variantě, že se půjde zpět do školy v druhé polovině května. Jakmile bude znám přesnější termín návratu, zveřejníme harmonogram školy v druhém pololetí. Prioritu mají státem nařízené zkoušky – přijímací a maturitní. O jejich podobě se diskutuje a není v tuto chvíli zcela jasná jejich podoba. Ministerstvo deklarovalo, že budou nejdříve 2, respektive 3 týdny po návratu do škol. Celou situaci sledujeme a jakmile budeme mít oficiální informace, budeme podle nich postupovat a všechny dotčené studenty a rodiče řádně informovat.

Přes třídní učitele jsme rozeslali rodičům reflexi dosavadní výuky. Děkujeme za všechny odpovědi, poděkování, postřehy, nápady do budoucna. Do příštích dnů vidíme jako jednu z priorit zintenzivnění online podpory/výuky pro nejnižší ročníky.