Aktualizace přijatých uchazečů ke dni 4. 6. 2018

Na základě autoremedury postupují mezi přijaté ke studiu v prvním ročníku šestiletého studia
šk. r. 2018/19 tito náhradníci s tímto registračním kódem v uvedeném pořadí:

6088
6093
6070
6074
6082

Datum zveřejnění: 4. 6. 2018
více informací