Absolventi Gymnázií Evolution Jižní Město jsou dlouhodobě přijímáni na všechny typy škol v České republice i v zahraničí.

Podíl přijatých je dlouhodobě přes 90%, řada studentů je přijata na více oborů studia současně a mohou si pro svůj kariérní růst zvolit ten nejperspektivněší.

Přehled uplatnění absolventů 2020

Pokud některý student začíná studovat na dvou vysokých školách najednou, aby nedošlo ke zkreslení statistiky, je v počtech zahrnuta pouze jejich škola první volby, ta druhá NENÍ započítána.

Poznámka: Tabulka je sestavena výhradně z údajů poskytnutých absolventy. Mnoho studentů se dostalo na více než jednu VŠ, studovat ale budou jen jednu.

Maturanti 2020 45
Podávali přihlášku na VŠ 41
Přijatých na vysoké školy 36
 Z toho na zahraniční vysoké školy  3

Přesný přehled škol, na které se absolventi dostali, najdete ve Výroční zprávě gymnázia na straně 11.

V souhrnu se jedná 13 studentů na lékařských a přírodovědných fakultách, 10 studentů studuje na ekonomických oborech, 5 studentů se dostalo na matematické a technické fakulty, 7 studentů pokračuje na právnických a dalších humanitních fakultách, 1 studentka se vzdělává na uměleckém oboru.