Absolventi Gymnázií Evolution Jižní Město jsou dlouhodobě přijímáni na všechny typy škol v České republice i v zahraničí.

Podíl přijatých je dlouhodobě přes 90%, řada studentů je přijata na více oborů studia současně a mohou si pro svůj kariérní růst zvolit ten nejperspektivněší.

Přehled uplatnění absolventů 2018

Pokud některý student začíná studovat na dvou vysokých školách najednou, aby nedošlo ke zkreslení statistiky, je v počtech zahrnuta pouze jejich škola první volby, ta druhá NENÍ započítána.

 

Maturanti 2018 41
Podávali přihlášku na nějakou VŠ 40
Přijatých na vysoké školy 37
Přijatí podle typu škol:
Glasgow Caledonian University 1
Abertay University, psychologie 1
Univerzita Karlova:
1. Lékařská fakulta 1
2. Lékařská fakulta 1
Právnická fakulta 2
Pedagogická fakulta 1
MFF 1
Fakulta humanitních studií 4
Přírodovědecká fakulta 1
Vysoká škola obchodní, dopravní letectví 1
Vysoká škola regionálního rozvoje 1
ČVUT, FJF 2
ČZU 6
VŠE, Národohospodářská fakulta 4
Konzervatoř Pardubice 1
VŠCHT 3
Univerzita Palackého, Lékařská fakulta 1
Univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta 1
Masarykova univerzita 1
Metropolitní univerzita 1
Západočeská univerzita 1
VOŠ Michael 1

Poznámka: Tabulka je sestavena výhradně z údajů poskytnutých absolventy. Mnoho studentů se dostalo na více než jednu VŠ, studovat ale budou jen jednu.