Poslání školy:

Na Gymnázium Evolution podporujeme zdravý harmonický rozvoj studentů. Vychováváme z nich empatické lidi, kteří respektují ostatní, znají svá práva a uznávají kulturní odkaz nejen své země, ale i jiných. Naším úkolem je také připravit studenty na zodpovědný a aktivní život v demokratické společnosti. Usilujeme o to, aby ze studentů vyrostli zvídaví lidé, kteří rádi přemýšlí a dělají vše pro to, aby byl svět lepší.

Sloganem našeho gymnázia je „Vidíme svět v souvislostech“. Škola si klade za cíl učit moderně, sledovat nejnovější trendy ve výuce, stále se ptát „Bude toto studentům k něčemu?“ Jde nám o to učit lidi, ne učivo.

 • Od školního roku 2018/19 jsme zařazeni do sítě škol, které mají právo nabízet dvouletý studijní program v anglickém jazyce zakončený mezinárodně uznávanou zkouškou nahrazující přijímací řízení na zahraničních vysokých školách The International Baccalaureate Diploma Programme
 • Od prvního ročníku máme systém výuky vybraných předmětů v anglickém jazyce.
 • Využití moderní techniky, především iPadů, PC, wi-fi, Corinth classroom a internetu. Kompletní informace o průběhu a výsledcích vzdělávání pro studenty i rodiče přes intranet, mailové komunikaci či elektronickým studijním materiálům dostupným na webu školy.
 • Možnost studia po 7. i 9. třídě ZŠ.
 • Nejdůležitější na škole není rychlý počítač či výkonný projektor ale lidé, kteří vyučování vedou. Profesorský sbor tvoří 55 osobností, které vzešly z náročného tříkolového konkurzu včetně psychotestů (z toho 25 mužů), s věkovým průměrem 38 let.
 • Propracovaný systém vnitřní diferenciace studijního zaměření umožňuje volbu
  – úrovně jazykové skupiny
  – úrovně matematiky (standardní a rozšířené)
  – profilujících i zájmových seminářů ze široké nabídky, a to i v cizích jazycích
  – maturitních seminářů v posledním ročníku studia, student má možnost výběru  předmětů i vyučujících, kteří ho k maturitě připraví
 • Do učebního plánu jsou oproti jiným gymnáziím zařazeny některé další předměty (příroda, dějiny umění, dějiny hudby, filosofie, interpretace literárních děl).
 • V odpoledních hodinách nabízíme nepovinné seminářů a zájmových kroužků. Všechny tyto semináře jsou pro naše studenty zdarma.
 • Nabízíme multikulturní prostředí jako prevenci xenofobie a rasismu. Studují u nás studenty z různých zemí.
 • Komunikace s rodiči je velice operativní, všichni vyučující mají služební e-mailové adresy a mobily, kontakty na ně jsou zveřejněny na webových stránkách. Vedle toho škola vydává několikrát do roka elektronický zpravodaj pro rodiče.
 • Veškerá docházka a studijní výsledky jsou z elektronických třídních knih online pod heslem přístupné studentům i jejich rodičům.
 • Dbáme zásad duševní hygieny, naším cílem je studenty „naučit“, nikoliv „vykoupat“ a klasifikovat špatnou známkou. Student má možnost opravit si nepovedený výkon.
 • Rozšířená výuka jazyků. Povinným prvním (maturitním) cizím jazykem je angličtina. Vedle ní si student volí druhý cizí jazyk z nabídky: němčina, francouzština, španělština. Dále si dobrovolně může přidat 1-2 nepovinné jazyky z nabídky: japonština a latina. Kromě českých učitelů gramatiky vyučují konverzaci ve všech skupinách v hlavních jazycích po celou dobu studia rodilí mluvčí. Studenti jsou připravováni ke složení mezinárodních jazykových zkoušek: FCE (anglický jazyk), Zertifikat Deutsch (německý jazyk), DELE (španělský jazyk) a DELF (francouzský jazyk).
 • Výuka počítačů pro uživatele (Office, 2D i 3D grafika a animace, tvorba webu) i programátory (C++), v počítačové učebně připojené optickým kabelem na internet a volně přístupné všem studentům. Vlastníci moderních notebooků ocení pokrytí budovy školy bezdrátovou wi-fi sítí.
 • Dále nabízíme:
  – speciální program pro dyslektiky
  – kompletně bezbariérovou budovu, studují s námi i nevidomí a vozíčkáři
  – školního psychologa
  – exkurze  nejenom po České republice a Evropě ale do celého světa
  – mezinárodní projekty, zahraniční výměny a tématické a poznávací zájezdy
 • Funguje u nás systém individuální podpory talentů, spolupracujeme s množstvím ústavů Akademie věd a vysokých škol; studenti tato pracoviště navštěvují, popřípadě lektoři prezentují své přednášky přímo ve škole. V pátém ročníku absolvují studenti týdenní stáže, při nichž si mohou ověřit, či ujasnit další profesní orientaci před volbou maturitních předmětů a výběru vysoké školy.
 • Škola je zapojena do mezinárodních projektů, hostí zahraniční návštěvy a pořádá pro své studenty výměny či zájezdy ve všech čtyřech hlavních vyučovaných jazycích (angličtina, němčina, španělština, francouzština).
 • Činorodí studenti najdou ve škole téměř neomezený prostor k seberealizaci (školní časopis, školní rádio, fotokomora, hudební zkušebna, výtvarný ateliér a keramická dílna s pecí, studentská rada, školní sbor a orchestr pro vánoční koncert, organizace školních akcí a studentských projektů dle vlastní iniciativy, středoškolská odborná soutěž…).
 • Realizovali jsme již čtyři autorské školní muzikály.
 • Jsme autoři celostátní kampaně na podporu duševního zdraví „Dávám židli do kruhu“.

Máme rádi aktivní studenty, aktivní studenti mají rádi GEVO Jižní Město!