Dějiny školy

jaro 1991 Dr. Růžena Preissová, vyučující v té době na katedře výtvarné výchovy PedF UK, spolu se svými bývalými studenty, Jiřím Němečkem a Janem Voltem přemýšlí, jak realizovat mnohé reformní myšlenky – výsledkem je rozhodnutí založit si soukromé gymnázium
léto 1991 Práce na koncepci školy, z níž čerpáme dodnes a z níž mnohé bude součástí i nového školního vzdělávacího programu – což svědčí o nadčasovosti koncepce
prosinec 1991 Vznik Gymnasia Jižní Město, s.r.o.
leden 1992 Zastupitelstvo Prahy 11 souhlasilo se záměrem zřídit na území městské části gymnasium
jaro 1992 Konkursy na první profesory, přijímací řízení prvních studentů
červenec 1992 Městská část pronajala zřizovateli budovu bývalé mateřské školky, která sloužila jako družinový pavilon ZŠ Tererova (původně přislíbenou budovu v Konstantinově ulici získalo nově zřízené státní gymnasium)
17. 8. 1992 MŠMT ČR schválilo zařazení Gymnasia Jižní Město do sítě středních škol
1. 9. 1992 Slavnostní zahájení provozu školy (bohužel den byl deštivý, ale zato s plnou parádou – před školou vyhrávala dechová hudba souboru (tehdy ještě) Československé lidové armády); ve škole je zahájena výuka čtyřletého a šestiletého cyklu
léto 1995 Proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy
1. 9. 1995 Školu navštívil president republiky Václav Havel za doprovodu primátora hl. m. Prahy a besedoval se studenty gymnázia
jaro 1996 První maturanti (čtyřleté studium) končí svá studia na GJM, škola nadále preferuje jen studium šestileté
léto 1996 Druhá, náročná rekonstrukce, kdy GJM získává další prostory pro výuku – vznikla dvě atria (chemické a botanické); mimochodem – rostliny jsme získali z rušené expozice ústecké botanické zahrady a mnohé jsou zde stále
2000 Zřizovatelé vyhrávají se svojí koncepcí konkurz na využití části budovy ZŠ Sázavská – vzniká Gymnázium Sázavská jako pobočka Gymnasia Jižní Město (samostatné od 2006)
2003 Oddělení funkce zřizovatele a ředitele, ředitelem na GJM se stává Mirek Hřebecký, Dr. Preissová řídí GS
jaro 2004 GJM se nechává certifikovat u International Education Society s cílem nabídnout absolventům doklad o kvalitě vzdělání
podzim 2006 Návštěva ministryně školství Miroslavy Kopicové na GJM, slavnostní předání nového certifikátu IES, kdy jsme se stali střední školou s nejlepším ratingem v ČR
školní rok 2007/8 … se nesl ve znamení monumentálního divadelního představení Ludvík. Byl to první ze čtyř muzikálů, které škola dále uspořádá. Autorská dvojice Honza Volt – Míša Šleglová přišla s jasným záměrem, který byl postupně dopracováván za pomoci Lenky Vašátkové a Tomáše Kučery. V prosinci v rámci série tří představení sklízí všichni zúčastnění zasloužený aplaus. O škole se píše v Lidových novinách, točí nás televize, v časopise Reflex vychází rozsáhlý článek.
školní rok 2008/9 Škola běží svým stálým tempem. Do školy přicházejí na besedy zajímavé osobnosti – Petr Šabach, Jiří Stránský a navazují tak třeba na Jana Rudiše z roku minulého. Studenti v rámci výjezdního týdne vyráží opět do Evropy, ale i pokračují v pouti kolem republiky.
školní rok 2009/10 V roce 2009/10 připravujeme druhý muzikál. Tentokrát míříme více do uměleckých vod a studenti s učiteli nacvičí Oratorium. Školu navštěvuje spisovatelská hvězda první velikosti Michal Viewegh, hostíme i konferenci VÚP o celoškolní revizi školského vzdělávacího programu. Studenti provádí volební průzkum, který velmi dobře předpověděl výsledky voleb.
školní rok 2010/11 Zapojujeme se do projektu Vltava, kde studenti zkoumají znečistění naší největší řeky. Absolvent gymnázia získává ocenění Guggenheimova muzea v New Yorku. Školu navštěvuje ministr Josef Dobeš a kapela složená ze studentů školy hraje na pražském Majálesu.
školní rok 2011/12 Tento rok byl na GJM ve znamení třetího muzikálu. Divadelní kus s názvem Pekelnej škvár přináší spoustu nápadů a zajímavých melodií. Navíc je podpořen i Mladou Frontou Dnes, když Honza Šonka věnuje vyhranou částku právě na realizaci muzikálu. Následně se ukázky muzikálu hrají i na Nové scéně Národního divadla.

Zřizovatelka školy Rina Preissová získává nejvyšší ocenění medaili 1. stupně od ministra školství. Zapojujeme se do mezinárodního programu Comenius a naši studenti a učitelé hostí, ale i vyjíždějí do škol po celé Evropě. Míříme například na Island, do Švédska, Turecka, Španělska, ale třeba i do Maďarska a Polska.

školní rok 2012/13 Na školní rok 2012/13 připadá 20. výročí školy. Školní zahrada a budova gymnázia se stávají místem mnoha setkání lidí spjatých s GJM. Škola se zapojuje do projektů Otevřená mysl a iLit a postupně daří zakoupit Ipady a nové laboratorní zařízení školy. Na konci školního roku odchází ze školy ředitel Mirek Hřebecký a novým ředitelem se stává Tomáš Mikeska.
 školní rok 2013/14 Točíme celoškolní videoklip. Naši studenti se zapojují do charitativní akce Českého rozhlasu Daruj hračku. Studenti se angažují ve prospěch dětského domova a točí dokument o dětech a vychovatelích. Objevuje se nová aktivita studentů – „Slova GJM“, kde mladí literáti zveřejňují své prvotiny. Škola se postupně otevírá světu sociálních sítí a začíná je aktivně využívat – instagram , twitter,  facebook. Důležité inforace o chodu školy najdete na všech sítích pod hashtagem #infogevojm
Školní rok 2014/15 …začíná změnou názvu školy, kam se včleňuje slovo „Evolution“ a s ní spojená i nová zkratka gymnázia GEVO Jižní Město. Naplno se rozbíhá využívání Studijního informačního systému. Začínají se připravovat věci k mezinárodní maturitě IB DP.
školní rok 2015/2016 Mnoho věci je poprvé. Pořádáme přednášky pro veřejnost Univerzita pro tři generace, začínáme se setkávat v rámci celoškolní zahradní slavnosti, tvoříme dva dlouhodobé projekty Les a Paměť Jižního Města, vstupujeme do programu DofE.
školní rok 2016/2017 Po pěti letech opět připravujeme autorský muzikál Židle v kruhu, který hrajeme 4x s velkým úspěchem v Divadle Broadway. S muzikálem jsme stvořili i kampaň o duševním zdraví Dávám židli do kruhu. Do výuky zařazujeme celotýdenní projektové vyučování. Studenti s panem Kučerou poprvé letí do New Yorku za kulturou.
školní rok 2017/2018 Veřejným koncertem na Střeleckém ostrově slavíme 25 let existence gymnázia. Hrajeme v obnovené premiéře muzikál Židle v kruhu. Zakládáme nadační fond GEVO, který podporuje aktivity mladých lidí po celé republice. Získávám cenu za nejlepší vzdělávací projekt v České republice. Na jaře úspěšně procházíme mezinárodní akreditací a získáváme možnost učit The International Baccalaureate Diploma Programme. Skupina studentů letí na výměnný pobyt do Japonska. Škola úspěšně prošla kontrolou České školní inspekce. Získáváme vysoké ohodnocení za práci třídních učitelů a projektovou výuku.
školní rok 2018/2019 Slavíme 100. výročí založení republiky natočením videa s motivy stadiónového chorea za účasti 250 studentů a učitelů. S Infocentrem OSN slavíme 70 let Všeobecné deklarace lidských práv. Našeho Triatlonu se účastní 70 borců a borkyň. Navazujeme na získané Ocenění Gratias Tibi za největší vzdělávací přínos v České republice a v Den duševního zdraví vyhlašujeme další kolo grantů pro mladé v České republice. Po expedici na Sumatru finančně podporujeme projekt Zachraň prales.
školní rok 2019/2020 Máme první maturantky v IB DP programu. Učitelský sbor vyjíždí na první velké společné víkendové setkání, jehož velkou částí je rozvíjení spolupráce mezi česky a anglicky mluvícími učiteli školy. Máme opět speciální vánoční koncert. Ve spolupráci se školou pro neslyšící Výmolova secvičujeme a tlumočíme celý koncert do znakové řeči. Školíme se v kurzu první pomoci prakticky. Na plese udělujeme první Cena GEVO pro ty absolventy, kteří pohnuli světem tím správným směrem. Cenu obdrželi Eva Machová a Jan Tilinger za projekt Sluneční školy v Indii. Druhá polovina roku je ovlivněna distančním vzděláváním, na které přecházíme od poloviny března až do konce školního roku.
školní rok 2020/2021 Již druhý rok je velmi silně poznamenán pandemií koronaviru. Od začátku října přecházíme na výuku online, abychom se plně vrátili do školy až v průběhu května. Mnoho tradičních akcí nemůžeme uskutečnit. Poprvé se nekoná například maturantský ples, nejedeme na lyžařské výcviky. Přesto se snažíme nabídnou co nejvíce zajímavých akcí. Zapojujeme se do akce Ukliďme Česko, pořádáme školní týdenní festival ekofilmů, základáme školní enviroteam. Realizujeme blokovou výuku v osmi třídách během jednoho týdne. Rozjíždíme další instragramový účet co_cte_GEVO. V průběhu podzimu a zimy doučujeme a pomáháme se školou dětem zdravotníků z Thomayerovi, Vinohradské a Uherskohradišstké nemocnice. Na úplném konci roku vybíráme peníze a posíláme pomoc do ZŠ Hrušky zasažené tornádem.