V úterý 27.3. navštívila třída 2.B v doprovodu vyučující literatury divadelní představení Gulliverovy cesty. Vzhledem k tomu, že jsme aktuálně v dějinách literatury probírali klasicismus a osvícenství a o tomto díle Jonathana Swifta jsme si povídali, zajímala nás divadelní adaptace literární předlohy.

Režisér si vybral některé méně známé pasáže knihy a přestavení koncipoval jako komorní muzikál. Právě díky střídání hereckých replik s hudbou a zpěvem i užití netradičních rekvizit  byla pro studenty hra atraktivnější a se zájmem ji sledovali.

Po představení samotném následoval ještě workshop, kde měli diváci možnost sdělit své dojmy z představení a zamyslet se nad motivy, jež byly v díle akcentovány. Práce a debata          ve skupinách přinesla zajímavé výstupy, studenti si poté měli možnost představit výsledky své práce a společně je komentovat. Ústředním tématem byla odlišnost a její možné podoby. Dalšími tématy, která zde byla reflektována a ke kterým inscenace směřovala, byla touha           po dobrodružství, touha uniknout z běžného všedního života,  poznávat svět a porozumět jiným světům,  vztah jedince ke společnosti, rozdílné kultury a jejich respektování a respektování odlišností obecně, (ne)normalita a její hranice….Po skončení práce v dílnách mohli studenti vyplnit pracovní list a uvést své odpovědi na dané otázky a vyslovit své názory k daným tématům.

Poté jsme se vrátili do školy na zbytek vyučování.

Miroslava Klučinová