Studenti z 1.C vyjeli směrem na východ od Prahy. Jejich cílem byla Kutná Hora, která představovala jedno z center Českého království ve 13. a 14. století. Na tuto slavnou minulost upomíná řada památek. Mnohé studenti navštívili, mnohé viděli a mnoho se dozvěděli. Snad jen o trochu lepší počasí při dalších exkurzích bychom jim mohli přát.