NUDZ připravuje pilotní projekt zavedení nového školního předmětu do výuky: jmenoval by se Kurikulum (celý název: Kurikulum sociálně-emočního učení a duševní gramotnosti), který se bude testovat nejprve v 10 školách, ve druhém kole pak na 100 školách a v dalším kroku po ověření srovnávací studie by měl mít celonárodní platnost.

V následné poutavé besedě pak vystoupili tři mladí lidé, kteří se podělili s posluchači o své prožitky, které jim připravila jejich duševní nemoc. Dokázali otevřeně mluvit o tom, jak zvládají příznaky nemoci, jak se o jejich potížích dozvěděla rodina a jestli mají její podporu, co jim nejvíce pomáhá atd. Studenti hodnotili tuto debatu jako hodně zajímavou a užitečnou hlavně v tom, že když mladý člověk pocítí, že s jeho duší není něco v pořádku, nemá důvod se stydět nebo bát o tom promluvit s lidmi, kterým důvěřuje. Protože existuje pomoc a pokud ten dotyčný začne na sobě pracovat, dosáhne časem zotavení. Tohle poselství si odsud studenti odnesli.

Jiní zase vyzdvihli důležitost výuky o duši na školách, protože pak bude přirozené mluvit i o věcech, které ještě nedávno byly ve společnosti tabu.

Kamila Exnerová