14. března 2018 zařadila International Baccalaureate Organization (IBO) Gymnázium Evolution do sítě škol oprávněných poskytovat svým studentům IB Diploma Programme (IB DP) zakončený mezinárodně uznávanou maturitní zkouškou.

Gymnázium Evolution se tak stává členem globální komunity International Baccalaureate světových škol, která nabízí mezinárodní maturitu ve 147 různých zemích.
Studenti budou mít možnost studovat dvouletý všestranně zaměřený vzdělávací program v anglickém jazyce IB Diploma Programme na Gymnáziu Evolution od září školního roku 2018/2019.

Z dopisu paní Sivy Kumari, generální ředitelky IBO citujeme:

Jako IB světová škola nabízející IB Diploma Programme jste součástí globálního společenství škol, které se zavazují vést mladé lidi k tomu, aby nejen rozvíjeli své vědomosti, ale také aby nebyli lhostejní ke svému okolí a zodpovědně přistupovali k utváření své vlastní budoucnosti a přispívali tím k harmoničtějšímu a klidnějšímu světu. Vážíme si toho, že vaši pedagogové, administrátoři, studenti i jejich rodiny aktivně přistupují k realizaci Diploma Programme. Pozitivní výsledky se ve vaší komunitě projeví, jakmile se z vašich studentů stanou úspěšní absolventi IB programu a začnou se podílet na zlepšování sociálních, kulturních i ekonomických vztahů nejen na místní, ale i na národní a možná i mezinárodní úrovni.

Webové odkazy:
www.ibo.org
www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
www.ibo.org/programmes/find-an-ib-school/ibaem/g/gymnazium-evolution-s.r.o/