Důležité termíny

TERMÍNY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Předávání vysvědčení: 31. ledna 2023, 30. června 2023

Třídní schůzky: 13. září (pouze 1.ABC, 1.IB na JM), 29. listopadu (všichni mimo IB), 6. prosince (pouze IB1,2 na Sázavská), 28. března 2023 (pouze IB2 na Sázavské), 11. dubna (všichni + IB1 na JM), 9. května (konzultační den), 15. června (pouze IB0 na Sázavské)

Prázdniny a dny volna: 23. září, 24. – 28. října, 18. listopadu, 22. prosince – 2. ledna, 3. února, 13. – 17. března, 6. – 10. dubna

Předpokládané termíny akcí:

 • Kurz GO! (1.AB, I.C) - 1. – 4. září
 • Ekokurz (3.A) - 5. – 7. září
 • Ekokurz (3.B) - 12. – 14. září
 • Historická exkurze (4.AB) - 4. – 6. října
 • Historická exkurze (II.C) - říjen
 • Triathlon - 3. října
 • Výjezdní víkend pro učitele - 14. – 16. října
 • NOC cup - 2. listopadu
 • Projektový týden + prezentace (IB0 stínují IB1) - 5. – 8. prosince (IB0 i 9. prosince)
 • Vánoční koncert - prosinec
 • Lyžařský kurz (2.AB a III.C, 5.AB) - 23. – 28. ledna
 • Zkoušky nanečisto (IB2) - 2. - 10. března
 • Odevzdání draftu RP (5. AB., III.C) - 5. února
 • Ples - 11. února
 • Malé maturity testy (4.AB, II.C) - 28. března (ČJL), 21. dubna (MAT)
 • Stáže na VŠ (5. AB., III.C) - březen
 • Bloková výuka (I.,II.C, 2.AB, 3.AB, 4.AB) - březen (stejně jako stáže)
 • Odevzdání roč. prací (5.AB, III.C) - 20. března
 • Kombinovaná výuka pro všechny třídy - 3. dubna
 • Přijímací zkoušky - 12. – 18. dubna
 • Poslední den školy pro (IB2) - 14. dubna
 • Obhajoby ročníkových prací (5.AB, III.C) - 25. dubna
 • Zkoušky (IB2) - 28. dubna - 19. května
 • Ekokurz (I.C) - 2. – 4. května
 • Přírodovědný kurz (2.AB) - 2. – 4. května
 • Státní písemné maturity ČJ (6.AB., IV.C) - 4. a 5. dubna, 2. – 5. května
 • Maturitní zkoušky (6.AB, IV.C) - 22. – 26. května
 • Studenti pomáhají (5.AB, III.C) - 22. – 26. května
 • Anglie (1.AB) - Květen/červen
 • Malé maturity (4.AB, II.C) - 29. – 31. května
 • Zkoušky nanečisto (IB1) - 29. května - 6. června
 • Sportovní den - 22. června
 • Zlatý Terer - 22. června
 • Třídní akce - 23. června
 • Výjezdní týden - 26. - 29. června
 • Výsledky IB zkoušek - 6. července