Profil a úspěšnost absolventa

Jak vypadá úspěšný student Gymnázia Evolution?
Je vzdělaný, schopný se učit novým věcem, je sociálně zdatný.
Dospělý člověk připravený na další život.

Rozvíjíme osobnosti

Našim cílem není, aby každý uměl všechno. Naopak. Vždy se snažíme, aby z našich studentů vyrostli opravdové osobnosti. Individuality. Kultivované a společenské, připravené na další profesní dráhu ve zvolených vědních oborech.
Velký důraz klademe na cizí jazyky. Naši studenti se neztratí doma ani v zahraničí. Umí vést diskuzi, argumentovat, řešit problémy. Mají své názory, které jsou schopni kultivovaně interpretovat.

Profil a úspěšnost absolventa

Učíme chápat svět

Studenty učíme myslet. Pracovat s informacemi. Ověřovat zdroje. Vidět svět takový, jaký je. V souvislostech.
Naši absolventi se orientují i v mezilidských vztazích, mají schopnosti vnímat umění, rozumět filozofii, etice i politice. Vedeme k různým kulturním a náboženským projevům a jejich pochopení.
Jednoduše pomáháme vytvářet osobnosti.

Staňte se osobností i vy

Udělejte správné životní rozhodnutí a studujte na Gymnáziu Evolution